Missie, visie en ambitie

Onze missie
Stadswerk072 samenwerken aan uw leefomgeving, vandaag en morgen!

Onze visie
Stadswerk072:

  • ontzorgt bij beleid- en uitvoeringstaken in de openbare ruimte
  • draagt zorg voor een schone, goed functionerende, aantrekkelijke en veilige openbare buitenruimte
  • is een professionele partner in de uitvoering van beleidsontwikkeling, aanleg, beheer- en onderhoudsactiviteiten. Effectiviteit en efficiency staan hierbij voorop
  • levert een bijdrage aan doelstellingen op gebied van arbeidsparticipatie en duurzaamheid
  • anticipeert en beweegt mee met ontwikkelingen

Onze ambitie
Stadswerk072 is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Dit doen we marktconform. Onze dienstverlening is duurzaam, professioneel, gericht op verbeteren en innovatief.

Kernwaarden
Samen, Slim en Solide.